RSS feed

Provozovatel, odpovědná osoba
Jana Honnerová

Arnošta Valenty 639/5

Praha, 198 00
ČR
IČ: 00730963
tel: 728738045

email: yanna.b@email.cz

Nejsem plátce DPH


Registrace
Vaše osobní údaje slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v e-shopu a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.
Objednávky lze uskutečnit i bez registrace. Svojí registrací dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobnch údajů standartním způsobem. Proti tomuto souhlasu se lze odvolat. Správce je registrován v registru úřadu pro ochranu osobních údajů. 


Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva
Potvrzená objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně reklamačních podmínek a že s nimi souhlasí.
 Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, nakupujícího bude o tomto kroku informovat.
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s odesláním zboží. O přijetí objednávky budete automaticky informováni elektronickou poštou. Prodávající není povinen informovat o odeslání objednávky.

Storno objednávky: Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin od jejího objednání, považujeme jí za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem, případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.áruka

 

Záruka
Fakturu nebo paragon za šperky posílám pouze na písemné požádání objednávajícího. Na zboží poskytuji záruční dobu danou zákonem. Záruka se vztahuje na vady výrobku, nevztahuje se na mechanické poškození a opotřebení běžným užíváním.

 

Odstoupení od kupní smlouvy
Spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.
Spotřebitel musí prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal.
Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo poškozeno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
Od kupní ceny, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající odečíst skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (doprava, balné apod.). V případě zboží upraveného podle přání kupujícího a kurzů/návodů, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy.

 

Reklamace
Jak postupovat v případě reklamace: 

Kontaktujte prodávajícího e-mailem, nebo telefonicky.
Po dohodě s prodávajícím zašlete výrobek(výrobky) na adresu prodávajícího. 
Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace, musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Vždy prosím použijte balicího papíru a bublinkové folie tak, aby nemohlo během přepravy dojít k poškození. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit, ideálně poslat doporučeně.
Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, nebo bude vrácena kupní cena.
Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním, ani na mechanické poškození výrobku. Prodávající nepřebírá odpovědnost za poškození nešetrným zacházením. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. O šperky pečujte (a skladujte) způsobem vhodným pro bižuterii.

 

Děkuji Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.
Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.